معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  ارتباط با صنعت  معرفی دفتر  اهداف و مسئولیت ها
   
 متن متحرک
 
خداوند متعال می فرماید " اخلاص سرّیست از اسرار من. آن را در قلب بندگانی که دوستشان می دارم، به امانت گذاشته ام."
 
 اهداف و مسئولیت ها
 

دانشگاه  مرکز اصلی تولید علم و فناوری، تربیت افراد متخصص و انجام پژوهش های عملی است.تحقیقات دانشگاهی که در دو زمینه نظری و عملی به انجام می رسد از یک سو موجبات افزایش غنای دانش بشر گردیده و از سوی دیگر به حل مشکلات جوامع کمک می نماید. بدین ترتیب دانشگاه ها با تعلیم افراد آموزش دیده و نیز انجام پژوهش های نظری و کاربردی ارتباط خود را با جامعه برقرار و مستحکم می نماید. در این راستا دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در سال 1378 با هدف افزایش ارتباط سیستمی بین دانشگاه و جامعه  تشکیل گردید.
در حال حاضر این دفتر در زمینه های زیر فعالیت می نماید:

 1. طرح های تحقیقاتی با کارفرمای بخش خصوصی و دولتی
 2. قراردادهای کلی اجرای پژوهش های کاربردی و فناوری با وزارت صنایع 
  1. مرکز توسعه کسب و کارهای کوچک (SBDC)
  2. طرح های صنایع نوین
  3. مرکز تحقیقات مخابرات
 3. همکاری با مراکز پشتیبان توسعه ی پژوهش های کاربردی و فناوری
  1. دفتر مرکزی ارتباط با صنعت
  2. ستاد زیست فناوری
  3. ستاد نخبگان
  4. ستاد فناوری نانو
  5. شورای مراکز ارتباط با صنعت دانشگاه های استان تهران
 4. همکاری با مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه الزهراء (س)
 5. ترتیب دوره های کارآموزی برای دانشجویان


توجه : دفتر ارتباط با صنعت آمادگی دارد از راه عقد تفاهم نامه و دیگر اقدامات همکاری میان گروه های تحقیقاتی دانشگاه و محیط بیرون،  در جهت توسعه ی پژوهش های کاربردی گام بردارد.

هم اکنون قالب اصلی قراردادهای پژوهش کاربردی در حال انجام یا پایان یافته به شیوه ی زیر است:

طرح مشترک :
طرح مشترک طرحی است که در نتیجه اقدام مستقیم دفتر ارتباط با صنعت و یا از طریق فعالیت اعضای هیات علمی به دانشگاه آورده شده باشد.این طرح ها از نظر محل تامین اعتبار به دو زیر گروه تقسیم می شود :

 • تامین اعتبار کل طرح توسط دستگاه دولتی یا خصوصی(خارج از دانشگاه)
  دستگاه های دولتی یا خصوصی نیاز های تحقیقاتی خود را از طریق فراخوان پژوهشی به دانشگاه ها اعلام مینمایند.دانشگاه بااطلاع رسانی موضوع به دانشکده های ذیربط پیشنهاد های دریافتی را به سازمان های متقاضی ارسال می نماید.چنانچه طرح های پیشنهادی دانشگاه مورد موافقت دستگاه سفارش دهنده مربوطه قرار گیرد،دانشگاه اقدام به عقد قرار داد و جذب بودجه طرح می نماید.

  در مواردی که انجام طرح های پژوهشی از طرف اعضای هیات علمی دانشگاه پیشنهاد شده باشد،در مرحله اول طرح دهنده فرم دو صفحه ای دفتر ارتباط با صنعت را تکمیل می نماید.فرم مذکور از طریق این دفتر به سازمان هایی که در راستای اهداف طرح هستند،فرستاده می شود.در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوطه، با صلاحدید طرح دهنده، جزییات طرح در اختیار کارفرما قرار گرفته و در نهایت چنانچه دانشگاه موفق به جلب نظر کارفرما شود،جهت عقد قرار داد و جذب بودجه اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
   
 • تامین مشارکتی اعتبار طرح توسط دانشگاه و دستگاه سفارش دهنده
  در این دسته از طرح ها روند کار مشابه مراحل طی شده در نوع اول طرح های مشترک است با این تفاوت که چنانچه سازمان سفارش دهنده خواستار تامین بخشی از بودجه  طرح توسط دانشگاه شود،موضوع می بایست پس از تصویب شورای پژوهش دانشگاه پیگیری و اقدام شود. خاطر نشان می سازد در همه انواع طرح های ارتباط با صنعت چنانچه اجرای طرح مستلزم استفاده از امکانات و تجهیزات دانشگاهی باشد،مجری طرح موظف است نظر موافق دانشکده ذیربط را کسب و به معاونت پژوهشی اعلام نماید.
   
 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
 پیوند های دیگر
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس