معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  امور پژوهشی  خبر ها
   
دستورالعمل اجرايي آئين نامه استفاده از اعتبار پ‍ژوهشي ، Grant در دويست و نود و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 4/5/1389 به تصويب رسيده و از سال جاري لازم الاجرا مي باشد.
 آرشیو خبرهای امور پژوهشی
 خبرهای امور پژوهشی
 

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

تاریخ: 1392/09/27 نظرات: 0 نظر نمایش: 2804 مرتبه
اسامی پژوهشگران برگزیده دانشگاه الزهرا(س) در سال 1392

جناب آقای دکتر اعلی تورانی :پژوهشگر پیشکسوت
سرکار خانم دکتر قدسی محمدی زیارانی : پژوهشگر برگزیده دانشگاه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگران معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* جناب آقای دکتر مجید ممهد هروی
* جناب آقای دکتر ابراهیم عباسی
* جناب آقای دکتر رضا عزمی
* سرکار خانم دکتر پریسا شاد قزوینی
بانوان پژوهشگر معرفی شده به شبکه زنان اندیشمند جهان اسلام
سرکار خانم دکتر پروانه نظرعلی
سرکار خانم دکتر سیمین حسینیان
پژوهشگران منتخب گروه اول دانشگاه
* سرکار خانم دکتر رضوان حجازی
* سرکار خانم دکتر اشرف السادات موسوی لر
دانشجویان پژوهشگر منتخب در سطح اول تقدیر
سرکار خانم هدیه تقوی (مقطع دکترا)
سرکار خانم فاطمه اخلاقی (مقطع کارشناسی ارشد)
سرکار خانم فاطمه محمدی ماکلوانی (مقطع کارشناسی)
سرکار خانم ماندانا دهقان (کسب مقام ورزشی)
همکاران پژوهشگر منتخب در سطح اول تقدیر
* سرکار خانم مه پری قاسم نژاد
* سرکار خانم معصومه عمادالاسلامی اسکویی
* سرکار خانم نسرین رمضانی
پژوهشگران منتخب گروه دوم دانشگاه
* جناب آقای دکتر رضا ثابت داریانی
* جناب آقای دکتر یدالله اردوخانی
* سرکار خانم دکتر مریم کشاورزی
* جناب آقای دکتر ابوالقاسم دادور
* سرکار خانم دکتر فائزه فرزانه
* جناب آقای دکتر محمد رضا کیوان پور
* سرکار خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی
* جناب آقای دکتر علی رحمانی
* جناب آقای دکتر میرحسین موسوی
* سرکار خانم دکتر زهرا افشاری
* جناب آقای دکتر محمد تقی شیخی
* سرکار خانم دکتر زهرا مسعودی امین
* جناب آقای دکتر محمد امیر شیخ نوری
* جناب آقای دکتر جعفر باقری نژاد
* سرکار خانم دکتر معصومه شجاعی
* سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده
* سرکار خانم دکتر سوسن باستانی
* سرکار خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی
* سرکار خانم دکتر شهناز مشایخ
* سرکار خانم دکتر فریده حق بین
* جناب آقای دکتر مرتضی منادی
* سرکار خانم دکتر افسانه شمشکی
پژوهشگران منتخب گروه سوم دانشگاه (گروه علوم پایه)
* جناب آقای دکتر سعید دهقانپور
* سرکار خانم دکتر پریچهر حناچی
* سرکار خانم دکتر نسرین سلطانخواه
* سرکار خانم دکتر لیدا فتوحی
* جناب آقای دکتر محمود رضا روحانی
* سرکار خانم دکتر سیده زهرا موسوی نژاد
* سرکار خانم دکتر منصوره زاهدی تبریزی
* سرکار خانم دکتر مینا غیاثی
* جناب آقای دکتر علیمردان شاهرضایی
* سرکار خانم دکتر پریسا محمدی
* سرکار خانم دکتر فاطمه شهشهانی
* سرکار خانم دکتر زهرا طالب پور
* سرکار خانم دکتر طیبه حسین نژاد
* سرکار خانم دکتر منیژه پاکروان
* سرکار خانم دکتر مریم لشنی زادگان
* جناب آقای دکتر امیر علی مسعودی
* جناب آقای دکتر عزیزالله شفیع خانی
* سرکار خانم دکتر پریناز قدم
* سرکار خانم دکتر روحا کسری کرمانشاهی
* جناب آقای دکتر مرتضی شیری
* سرکار خانم دکتر صدیقه شمس
* سرکار خانم دکتر مهری اخوان ملایری
* سرکار خانم دکتر ناهید ملکی جیرسرایی
* سرکار خانم دکتر اختر توسلی
* جناب آقای دکتر سیاوش سلمان زاده اهرابی
* جناب آقای دکتر جمشید فولادی
* سرکار خانم دکتر عذرا صبورا
* جناب آقای دکتر وحید دادمهر
* جناب آقای دکتر محمد خرمی
* سرکار خانم دکتر احیا عبدی عالی
* سرکار خانم دکتر طاهره فلسفی
* جناب آقای دکتر عبدالله مرتضی علی
* سرکار خانم دکتر محبوبه ضرابی
* جناب آقای دکتر امیر آقا محمدی
* سرکار خانم دکتر سعیده شعاری نژاد
پژوهشگران منتخب گروه سوم دانشگاه (گروه هنر)
* سرکار خانم هاجر سلیمی نمین
* سرکار خانم دکتر فاطمه کاتب
* سرکار خانم دکتر معصومه امیراینانلو
* سرکار خانم دکتر زهرا رهبرنیا
* سرکار خانم دکتر میترا معنوی راد
* سرکار خانم دکتر پروین شکری سلطان
* سرکار خانم دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی
* سرکار خانم شهزاد صالحی پور
* سرکار خانم ربابه غزالی
* سرکار خانم دکتر فاطمه هنری مهر
* سرکار خانم دکتر زهرا پاکزاد
* سرکار خانم دکتر فریده طالب پور
* سرکار خانم فریناز فربود
* جناب آقای دکتر داریوش فرد دهکردی
*  سرکار خانم مهنوش نادری
پژوهشگران منتخب گروه سوم دانشگاه (گروه مهندسی)
* جناب آقای دکتر مهدی سیف برقی
* سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی
* سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی
پژوهشگران منتخب گروه سوم دانشگاه (گروه علوم انسانی)
* سرکار خانم دکتر مریم حسینی
* سرکار خانم دکتر سیده سوسن مرندی
* سرکار خانم دکتر معصومه حسین زاده شهری
* سرکار خانم دکتر پروین احمدی
* سرکار خانم دکتر منیژه حقیقی نسب
* جناب آقای دکتر سید یعقوب موسوی
* جناب آقای دکتر اسماعیل حسن زاده
* سرکار خانم دکتر بی بی سادات رضی بهابادی
* سرکار خانم دکتر نزهت احمدی
* سرکار خانم دکتر سیده منور یزدی
* سرکار خانم دکتر افخم دانشفر
* سرکار خانم دکتر زهره خسروی
* جناب آقای دکتر مهدی پدرام
* سرکار خانم دکتر آمنه خدیور
* جناب آقای دکتر ابوالقاسم مهری نژاد
* سرکار خانم دکتر مریم قاضی نژاد
* سرکار خانم دکتر لیلا هوشنگی
* سرکار خانم دکتر الهه ستوده نما
* سرکار خانم دکتر پروین صمدی
* سرکار خانم دکتر شهلا بختیاری
* سرکار خانم دکتر فریبا حاجی علی
* جناب آقای دکتر میر احمد امیرشاهی
* سرکار خانم دکتر نرگس نظر نژاد
* سرکار خانم دکترمهین پناهی
* سرکار خانم دکتر منصوره اعظم آزاده
* سرکار خانم دکتر فریبا عدلی
* جناب آقای دکتر محمد رضا بارانی
* جناب آقای دکتر علیمحمد ولوی
* جناب آقای دکتر محمد علی بابایی زکلیکی
* سرکار خانم دکتر زهره توازیانی
* سرکار خانم زینب صادقی سهل آباد
* جناب آقای دکتر حسن کیانی خوزستانی
* سرکار خانم دکتر ملوک خادمی اشکذری
* سرکار خانم دکتر زهرا نظری الهویی
* سرکار خانم دکتر پروین بهارزاده
* سرکار خانم دکتر رویا رسولی فتح آبادی
* جناب آقای دکتر محمد رحیم احمدی
* جناب آقای دکتر منصور تاجداران
* سرکار خانم دکتر سهیلا صلاحی مقدم
* سرکار خانم دکتر طیبه زندی پور
* جناب آقای دکتر امیر غائبی
* سرکار خانم افسانه توسلی
* سرکار خانم دکتر فاطمه جان احمدی
* سرکار خانم دکتر سهیلا جلالی کندری
* سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی
* سرکار خانم دکتر رقیه رستم پور ملکی
* سرکار خانم دکتر رویا برادر
* سرکار خانم دکتر فاطمه بزازان
* سرکارخانم دکتر مژده وزیری
* سرکار خانم دکتر فریده عامری
* سرکار خانم دکتر روشنک خدابخش پیرکلانی
دانشجویان پژوهشگر منتخب : مقطع دکترا
* سرکار خانم سمیه غریبی
* سرکار خانم غزال زند کریمی
* سرکار خانم پریسا غلام زاده
* سرکار خانم نرگس علیپور
* سرکار خانم شیما اسدی
* سرکار خانم افسانه کامران

* سرکار خانم منیره شکیبا نهاد
* سرکار خانم مسروره بختیاری
* سرکار خانم الهه پنجه باشی
* سرکار خانم طاهره قشقایی
* سرکار خانم مهشید رحیمی فرد
* سرکار خانم زینب فقیهی
مقطع کارشناسی ارشد
* سرکار خانم لیدا کریمی اقدم
* سرکار خانم زهره شیشه چی
* سرکار خانم محبوبه زائری امیرانی
* سرکار خانم زهرا شیخی 
 مقطع کارشناسی
* سرکار خانم مریم شهبازی
* سرکار خانم فاطمه محمدی سنجانی
همکاران پژوهشگر منتخب
* سرکار خانم نعیمه نجفی
* سرکار خانم سمیرا سادات رسولی
* سرکار خانم سیما لیموچی
* سرکار خانم نرگس محمدی
* سرکار خانم نیر مسافر
* سرکار خانم حمیده آرخی
* سرکار خانم اعظم پاک خصال
* سرکار خانم صدیقه عباسی
* سرکار خانم رباب اردکانی
* سرکار خانم عشرت صادقی
* سرکار خانم زهرا فلاحی
* سرکار خانم سمیرا خاکساری
* سرکار خانم مهدیه رحمانی
منتخبان مرکز کارآفرینی دانشگاه

*مهندس اسداله تابع منش

*غزال بهمنی

*محیا ساطعی

*مهناز قندی

* سرکار خانم مهدیه موحد
* سرکار خانم غزاله بحرینی
* سرکار خانم فاطمه سیاهوشی
* سرکار خانم زهرا درودیان

 

 

کد: 1057
گروه:

 
 پیوند های مهم
 
 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس