معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  امور پژوهشی  شورای پژوهشی دانشگاه
   
دستورالعمل اجرايي آئين نامه استفاده از اعتبار پ‍ژوهشي ، Grant در دويست و نود و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 4/5/1389 به تصويب رسيده و از سال جاري لازم الاجرا مي باشد.
 شورای پژوهشی دانشگاه کمينه
 

شوراي پژوهشي

....
ماده 21- به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي‌شود.


ماده 22- اعضاي شوراي پژوهشي عبارتند از:
الف) معاون پژوهشي دانشگاه
ب) معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه
ج) معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده و پژوهشكده
د) يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشگاه (در صورتي كه واحد مستقل باشد) و با معرفي رئيس دانشكده و آموزشكده (چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد)
هـ) دو تن از چهار تن اعضاي هيأت علمي، صاحب فعاليت‌هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه


ماده 23- وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارت است از:
الف) همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه 
ب) ارائه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله:

  • بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
  •  هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
  •  مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخلي و خارج دانشگاه
  • بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي

1-  تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
2-  بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش
3-  پيشنهاد چگونگي استاد از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزشي
4-  تهيه و تدوين آيين نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
5- بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع   مي‌دهد.
6- تصويب طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه
7- ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
8- پيشنهاد آيين‌نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه
9- ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ‌التحصيلات دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي ويژه
10- تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني كشور
11- برنامه‌ريزي فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي
12- پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه

 


 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس