معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  درباره معاونت  مدیران
   
 
 مدیران معاونت پژوهشی و فناوری
 

 مدیر پژوهشی

نام و نام خانوادگی :
رشته تحصیلی : 
مدرك تحصیلی :
مرتبه علمی : 
تلفن :
شماره تلفن داخلی :
فا كس :
آدرس پست الکترونیکی :

اطلاعات تحصیلی :

لیسانس :

 فوق لیسانس :

دکتری:

برای دریافت رزومه کامل

 

 

 مدیر ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی : وحید دادمهر
رشته تحصیلی : فیزیک
مدرك تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : دانشیار
شماره تلفن مستقیم : 85692182 ـ 86627409
شماره تلفن داخلی : 2182
فا كس : 86627409
آدرس پست الکترونیکی : daadmehr@alzahra.ac.ir

اطلاعات تحصیلی :

لیسانس : فیزیک

فوق لیسانس : فیزیک

دکتری : فیزیک (گرایش ماده چگال)
 

برای دریافت رزومه کامل کلیک نمایید

 

 

 مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی

نام و نام خانوادگی :  سیده سوسن مرندی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
مدرك تحصیلی : د كترا
مرتبه علمی : استاد یار
شماره تلفن مستقیم : 88058925
شماره تلفن داخلی : 2225
فا كس : 88030652
آدرس پست الکترونیکی : susanmarandi@alzahra.ac.ir

اطلاعات تحصیلی :

لیسانس : زبان و ادبیات انگلیسی
فوق لیسانس : آموزش زبان انگلیسی
دکتری : آموزش زبان انگلیسی

برای دریافت رزومه کامل کلیک نمایید.

 اعظم سازور

 

 مدیر چاپ و انتشارات

نام و نام خانوادگی : فاطمه عباسي
رشته تحصیلی : بيولوژي دريا
مدرك تحصیلی : د كترا
شماره تلفن مستقیم : 88048933
شماره تلفن داخلی : 2203
فا كس : 88048933
آدرس پست الکترونیکی : publication@alzahra.ac.ir

 

 

برای دریافت رزومه کامل کلیک نمایید.

 

 فاطمه عباسي

 

 مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی : لیلا رحمتی

رشته تحصیلی : 

مدرك تحصیلی : کارشناس
شماره تلفن مستقیم :  85692208
شماره تلفن داخلی : 2208
فا كس : 88030652
آدرس پست الکترونیکی :mhp@alzahra.ac.ir

 

برای دریافت رزومه کامل کلیک نمایید.

 مهناز داراپور

 
 ریاست کتابخانه
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن کیانی خوزستانی تلفن مستقیم : 8841575
مقطع تحصیلی : دکترا تلفن داخلی :  
رشته تحصیلی :  استاد یار گروه کتابداری و اطلاع رسانی  نمابر :  
   پست الکترونیکی :Hkiani@yahoo.com

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس