معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   تاریخ نگری و تاریخ نگاری  مشخصات مجله
   
 تاریخ نگری و تاریخ نگاری
 

              مجله تاریخ نگری و تاریخ نگری                         
رتبه علمی  علمی - پژوهشی
دوره انتشار  فصلنامه
ISSN 2008-8841
زبان فارسی
صاحب امتیاز معاونت پژوهشی دانشگاه
مدیر مسئول دکتر سوسن قهرمانی قاجار
سردبیر دکتر علیمحمد ولوی
هیئت تحریریه دکتر یعقوب آژند ،دکتر احسان اشراقی ،دکتر علی بیگدلی،دکتر محمد تقی راشد محصل،دکتر مهدی فرهانی منفرد، دکتر سیمین فصیحی 
مدیر اجرایی مهتاب جعفری
دسترسی اختصاصی http://research.alzahra.ac.ir
نشانی الکترونیکی  

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس