معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   تاریخ نگری و تاریخ نگاری
   
 مجله تاریخ نگاری و تاریخ نگری
 

 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ نگری و تاریخ نگاری
                                      صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا
                                      مدیر مسئول:دکتر سوسن قهرمانی قاجار
                                      سردبیر:دکتر علیمحمد ولوی
                                      محل انتشار: تهران

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس