معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  همکاری های علمی بین المللی  شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای داخلی
   
 شرکت در سمینارهای داخلی کمينه
 

  

نمودار روند شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در سمینار داخلی
1 مدارک مورد نیاز : 1- تکمیل فرم تقاضای سفر(از سوی فرد) 2- پذیرش مقاله 3- خلاصه مقاله  4- اصل مقاله
2 ارسال مدارک و نظر مساعد مدیر گروه و  رییس دانشکده  به معاونت پژوهشی
3 دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه
4 صدور حکم ماموریت
5 ارائه گزارش سفر به صورت تایپ شده و گواهی شرکت در سمینار و ارائه مقاله  از طریق گروه و دانشکده به همراه اصل لاشه بلیط و فاکتور هزینه ها به معاونت پژوهشی

فرم تقاضای سفرداخلی

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس