معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات  ادبیات عرفانی  راهنمای تدوین و ارسال مقالات
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 راهنمای تدوین و ارسال مقالات
 

مراحل ارسال و داوری مقاله

 برای دریافت فایل کلیک کنید.

شرایط پذيرش مقاله
مقاله‌‌هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان بوده و و از ارزش علمي برخوردار باشد براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهند شد.
- مقاله‌هاي ارسالي قبلاَ در مجله ديگري چاپ نشده باشند و يا همزمان به مجله ديگري ارسال نگردند.
- مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده است.
- هيأت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.
- مقاله‌هاي ارسال شده بازگردانده نخواهند شد.
- چاپ مقاله‌هاي و تقدم و تأخر آن‌ها مشروط بر بررسي و تأييد هيأت تحريريه مجله است.

ضوابط تنظيم مقالات
مقاله‌ها بايد به ترتيب داراي بخش‌هاي زير باشند:
- صفحه اول شامل عنوان كامل مقاله، نام و نام‌خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، رتبه علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوطه و نشاني الكترونيكي.
چنانچه مقاله حاصل طرح پژوهشي يا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج گردد.
تبصره : نام نويسنده يا نويسندگان به جز صفحه عنوان، در صفحات بعدي و متن مقاله درج نشود.
- چكيده فارسي حدود 200 كلمه شامل بيان مسأله، هدف، چگونگي پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترين يافته‌ها و نتيجه و
كليد واژه‌ها شامل 4 تا 6 كلمه
- چكيده انگليسي همراه با عنوان مرتبه علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و وازگان كليدي تحقيق
- مقدمه شامل طرح موضوع، اهداف تحقيق و معرفي كلي مقاله
- متن مقاله شامل مباني نظري، مطالعات و بررسي‌ها، بحث و بررسي؛ فرضيات تحقيق و ارائه تحليل‌هاي مناسب با موضوع
- ارائه يافته‌ها و نتيجه‌گيري
- فهرست منابع و مآخذ
- پي‌نوشت‌هاي شماره‌گذاري شده شامل معادل‌هاي انگليسي و توضيحات ضروري درباره اصطلاحات و مطالب مقالة در انتهاي متن و قبل از فهرست منابع

شيوه درج منابع
- فهرست منابع و مآخذ به ترتيب حروف الفبا و برحسب نام خانوادگي نويسنده درج شود.
- در متن مقاله به پيوست شامل : نام‌خانوادگي نويسنده (سال انتشار)، شماره صفحه
- در پايان مقاله به صورت زير تنظيم شود:
- كتاب : نام‌خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنوان كتاب، نام مترجم، شماره چاپ ، نام ناشر، محل انتشار
- مقاله : نام خانوادگي، نام (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، نام ناشر، محل انتشار، شماره صفحات مقاله.
- مقاله حداكثر در 20 صفحه به صورت تايپ شده در محيط word 2003 و در چهار نسخه به انضمام CD و نامه درخواست بررسي و چاپ مقاله خطاب به سردبير ارسال شود.

 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس