معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
پنجشنبه، 01 آذر 1397
  مجلات  ادبیات عرفانی  راهنمای اشتراک
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 راهنمای اشتراک کمينه
 

خواننده گرامي
در صورت تمايل به مطالعه مداوم دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی فرم زير را تكميل وبه نشاني دفتر مجله واقع در تهران- خيابان ونك- دانشگاه الزهراء (س)- ساختمان مرکزی- معاونت پژوهشي- دفتر مجله ادبیات عرفانی ارسال فرماييد.

 مبلغ اشتراك سالانه /16000 ريال
تك شماره /10000 ريال

برگ درخواست اشتراك
لطفاًنام اين سازمان/ اينجانب ................................................. را در فهرست مشتركين «دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی »    ثبت و به آدرس زير ارسال فرماييد.

آدرس و شماره تلفن مشترك :

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

ضمنا فیش بانکی مربوط به حق اشتراک مجلات درخواستی به حساب شماره 2177129004003 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه الزهراء به نام رابط درامد اختصاصی حوزه معاونت پژوهشی کد 221 واریز و به پیوست به نشاني دفتر مجله واقع در تهران- خيابان ونك- دانشگاه الزهراء (س)- ساختمان مرکزی- معاونت پژوهشي- دفتر مجله ادبیات عرفانی ارسال فرماييد.
 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس