معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات  زبان پژوهی  راهنمای تدوین و ارسال مقالات
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 راهنمای تدوین و ارسال مقالات
 


نحوه پذيرش مقاله


فصلنامه علمی پژوهشی زبان پژوهی مقاله¬های تحقیقی در حوزه¬های مختلف مطالعاتی با محوریت زبان و  موضوعات مرتبط با آن را می¬پذیرد ، بدیهی است مقالات یادشده پس از داوری به چاپ خواهد رسید هم¬چنین از نقد و بررسی مستند و مستدل مقالات و کتاب¬هایی که در حوزه¬های یاد شده منتشر گردیده استقبال می¬شود.


ویژگی¬های کلی مقالات مورد پذیرش:
ویژگی¬های کلی مقالات مورد پذیرش
- مقالات باید به زبان فارسی نوشته شده باشد.
- مقالات باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریة دیگری منتشر نشده باشد و مادامی¬که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده است، به مجلة دیگری ارسال نشود.
- مقاله باید به‌ترتیب شامل عنوان حداکثر پانزده کلمه، چکیده، واژه¬های کلیدی (حداکثر هشت واژه)، مقدمه، پیکرة اصلی مقاله، بحث و نتیجه¬گیری و فهرست منابع باشد.
- مقاله باید با قلم Bzar و شماره 13 باشد و در قالب برنامة word تنظیم و از طریق سامانة مجله www.Zabanpazhuhi.ir ارسال شود.
- هر مقاله باید دارای چکیدة انگلیسی با قلم Times New Roman با شماره قلم 12 در حداکثر 250 کلمه در صفحه¬ای جدا و نیز پوشه¬ای جداگانه شامل عنوان مقاله، نام، مرتبة علمی، دانشگاه محل تدریس و یا تحصیل و نشانی پستی و نیز نشانی الکترونیک نویسنده یا نویسندگان باشد.
- حجم مقاله با احتساب تمام اجزای آن نباید بیشتر از 22 صفحه باشد.
- چکیده باید تصویری کلی از مقاله را در حدود 200 واژه در اختیار خواننده قرار دهد و شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته‌های پژوهش باشد.
- مقدمه باید شامل موضوع مقاله، پیشینة تحقیق، مبانی نظری و تصویری کلی از ساختار مقاله باشد.
- بخش‌های مختلف مقاله باید دارای شمارة مجزا باشد. بدیهی است مقاله با بخش 1 که به مقدمه اختصاص دارد، شروع می¬شود.
- زیربخش‌های هر مقاله نباید از سه لایه بیشتر باشد؛ برای مثال به صورت 1.   1-1.   2-1.   1-2-1.  
- معادل لاتین واژه¬های تخصصی با قلم Times New Roman باشماره قلم 10به صورت پانوشت درج شود. همچنین، مطالب توضیحی‌ای که باید خارج از متن درج شوند، در پانوشت بیایند.
- شمارة پانوشت‌ها در هر صفحه از شماره یک آغاز شود و به‌صورت مسلسل نباشد.
- درصورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آن‌ها قبل از اولین کاربرد در پانوشت ذکر شود.
- چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیة مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده¬اند و یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله از آنان یاری گرفته¬اند، باید در اولین پانوشت به این مطلب اشاره کنند. این پانوشت باید بدون شماره باشد. همچنین آدرس پست الکترونیک نویسنده یا نویسندگان جهت مراجعة خوانندگان داده شود.
- در تهیة نمودارها و امثال آن از ابزارهایی مانند Draw، Table و Equation در محیط word استفاده شود تا تنظیم آن‌ها در نسخة نهایی دچار مشکل نشود.
- تمام نمودارها، منحنی‌ها، شکل‌ها و نقشه‌ها ذیل عنوان واحدی به نام «شکل» درج شود و عنوان شکل‌ها در زیر آن‌ها بیاید. در جدول هم عنوان باید بالای آن درج شود. شماره‌‌های جدول‌ها و شکل‌ها به‌تفکیک و به‌صورت پیاپی باشد؛ مثال: جدول 1. جدول 2.      شکل 1. شکل 2.
- در آوا¬نویسی داده¬های مربوط به زبان و یا گویشی ناآشنا از قلم IPA  نسخة Doulus Sil  استفاده شود.
- ارجاعات داخل متن به این صورت درج شود: (شهیدی، 1375: 42). در منابع لاتین نیز معادل فارسی اسامی لاتین نوشته شود: (لیکاف، 1999: 204) و در پاورقی (برای اولین‌بار) معادل لاتین نام نویسنده درج شود.
- نقل‌قول‌های مستقیم بیش از سه سطر (40واژه) باید به‌صورت جدا از متن اصلی و با 1.5 سانتی‌متر فاصله بیشتر از حاشیه سمت راست و یک شما‌ره ریزتر از قلم متن و بدون گیومه تنظیم شود. ارجاع نقل‌قول هم در پایان مطلب نوشته شود.
- منابع فارسی و لاتین (ابتدا فارسی سپس لاتین) در پایان مقاله با ترتیب الفبایی به صورت ذیل آورده شود:
کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). نام کتاب به صورت ایرانیک و بلد. نام مترجم/ گردآورنده درصورت نیاز. محل نشر: ناشر.
 مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). عنوان مقاله داخل گیومه. نام مجله به صورت ایرانیک و بلد. دوره یا سال. شمارة نشریه. شمارة صفحات مقاله.
مجموعه‌مقالات: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). عنوان مقاله داخل گیومه. نام مجموعه‌مقاله به‌صورت ایرانیک و بلد. نام ویراستار یا گردآورنده. محل نشر: نام ناشر. شماره صفحات مقاله.
وبگاه¬های اینترنتی: نام خانوادگی، نام (تاریخ دانلود). عنوان مقاله و یا اثر مورد استفاده به صورت ایرانیک. در: نشانی وبگاه اینترنتی (در سطر مستقل).
- چنانچه در متن مقاله به آثار نویسنده‌ای با سال انتشار مشترک و یکسان ارجاع داده می‌شود، در بخش منابع با حروف الفبا (زرین‌کوب، 1377الف؛ زرین‌کوب، 1377ب) از هم متمایز شود و به همان صورت هم در متن ارجاع داده شود.
- مجله در ویراش ادبی و فنی مقاله بدون تغییر محتوای آن آزاد است.

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس