معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات  زبان پژوهی  مشخصات مجله
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 مشخصات مجله
 
مجله زبان‌پژوهي   Zabanpazuhi
رتبه علمي:   علمي- پژوهشي
 دوره انتشار:   دو فصلنامه
ISSN: 3388-8002
صاحب امتياز:   معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا
مدير مسئول:   دكتر سوسن قهرماني قاجار
سردبير:    دكتر فريده حق‌بين
هيات تحريريه: دكتر محمدعلي آذرشب، دكتر فريده حق‌بين، دكتر انسيه خزعلي، دكتر فرهاد ساساني
دكتر فرزانه فرح‌زاد، دكتر مهوش قويمي، دكتر يحيي مدرسي تهراني، دكتر بتول مشكين‌فام
دكتر فريده حق‌بين
ويراستار فارسي و انگلیسی:  دكتر فريده حق‌بين
مدير اجرايي:    عطيه ارشاد
تلفن:  داخلي 2232      85692232- 021
نشاني الكترونيكي: zabanpazhuhi@alzahran.ac.ir

                                                                                                                                                                      

 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس