معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات  ادبیات عرفانی  مشخصات مجله ادبیات عرفانی
   
 مشخصات مجله کمينه
 

            مجله  تخصصی ادبیات عرفانی                        
رتبه علمی  علمی - پژوهشی
دوره انتشار دو فصلنامه
ISSN 20089384
زبان فارسی
صاحب امتیاز معاونت پژوهشی دانشگاه
مدیر مسئول دکتر محبوبه مباشری
سردبیر دکتر مهدی نیک منش
هیئت تحریریه دکتر مریم حسینی،دکتر حبیب اله عباسی ،دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر حسین فقیهی ، دکتر محبوبه مباشری ،دکتر مریم مشرف ، دکتر مهدی نیک منش ، دکتر عباس علی وفایی
مدیر اجرایی بهنوش جووری
دسترسی اختصاصی www.adabiaterfani.ir
نشانی الکترونیکی adabiaterfani@Alzahra.ac.ir 
adabiaterfani@yahoo.com

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس