معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات  ادبیات عرفانی
   
 ادبیات عرفانی کمينه
 

دو فصلنامه ادبیات عرفانی

صاحب امتیاز :معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا

مدیر مسئول : دکتر محبوبه مباشری

سردبیر : دکتر مریم حسینی

محل انتشار : تهران

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس