معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   تاریخ اسلام و ایران  آخرین شماره
   
 آرشیو مجله کمينه
 
تاریخ اسلام و ایران شماره 12
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی تاریخ اسلام و ایران دوره 21 ، شماره 12 پیاپی 97- 1390 (ادامه)
تاریخ: 1392/02/14       توسط: معاونت پژوهشی    نظرات: 1
تاریخ اسلام و ایران شماره 11
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی تاریخ اسلام و ایران دوره 21 ، شماره 11 پیاپی 95 - 1390 (ادامه)
تاریخ: 1392/02/14       توسط: معاونت پژوهشی    نظرات: 0
تاریخ اسلام و ایران شماره 10
تاریخ اسلام و ایران شماره 10
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی تاریخ اسلام و ایران سال بیست و یکم ، دوره جدید ، شماره 10 پیاپی 93 بهار 1390 (ادامه)
تاریخ: 1391/07/18       توسط: معاونت پژوهشی    نظرات: 0
شماره 9
شماره 9
 فصلنامه علمی - پژوهشی علوم انسانی تاریخ اسلام و ایران سال بیست و یکم ، دوره جدید ، شماره 9 پیاپی 91 بهار 1390 (ادامه)
تاریخ: 1391/03/06       توسط: معاونت پژوهشی    نظرات: 0
تاریخ اسلام و ایران شماره 5
تاریخ اسلام و ایران شماره 5
 مجله تاریخ اسلام و ایران  دوفصلنامه علمي - پژوهشی سال اول شماره 5 ، بهار 1389 (ادامه)
تاریخ: 1390/07/10       توسط: معاونت پژوهشی    نظرات: 0
 
 آرشیو مجله
 

فصلنامه تاریخ اسلام و ایران

علمي - پژوهشي  به زبان فارسي - انگليسي

سال نوزدهم، شماره 75، بهار 1388 -  168 صفحه
تاريخ اسلام و ايران

 

 اوضاع اجتماعي و اقتصادي تبريز عصر صفوي
دكتر نصرالله پورمحمدي املشي   ص    
مشاهده متن   [PDF ]    

 كردهاي فارس و زمينه هاي شكل گيري سلسله ملوك شبانكاره
دكتر علي رضاييان   ص 27    
مشاهده متن   [PDF ]    

 بحران مشروعيت دولت ناصري و تاثير آن در گرايش ناصرالدين شاه به اصلاحات تجددگرايانه
دكتر محمد امير شيخ نوري ، زهرا عليزاده بيرجندي    ص 49    
مشاهده متن   [PDF ]    

 
 لشكركشي سلطان مراد چهارم به ايروان و تبريز : علل و نتايج
دكتر نصرالله صالحي   ص 77    
مشاهده متن   [PDF ]    

 عدالتخانه دولتي : وزارت عدليه يا مجلس شوراي ملي
دكتر حجت فلاح توتكار   ص 107    
مشاهده متن   [PDF ]    

 آتورپات ، شهربان هخامنشي ماد كوچك
دكتر مهرداد قدرت ديزجي   ص 121    
مشاهده متن   [PDF ]    

 اهداف و روند سياست فرهنگي دولت پهلوي اول براي ايلات و عشاير
دكترنفيسه واعظ   ص 131    
مشاهده متن   [PDF ]    

 

 

 

تعداد صفحات: 168 صفحه
قيمت: 10000 ريال
تاريخ انتشار: 10/1/89
تلفن: 8-88044051داخلي 2201 (021)

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس