معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   تاریخ اسلام و ایران  مشخصات مجله
   
 مشخصات فصلنامه تاریخ اسلام و ایران
 

                                          مجله تاریخ اسلام و ایران                            
رتبه علمی  علمی - پژوهشی
دوره انتشار  فصلنامه
ISSN  
زبان فارسی
صاحب امتیاز معاونت پژوهشی دانشگاه
مدیر مسئول دکتر سوسن قهرمانی قاجار
سردبیر دکتر علی محمد ولوی
هیئت تحریریه دکتر جمشید آزادگان ،دکتر ابوالقاسم اجتهادی ،دکتر احسان اشراقی ،دکتر محمد تقی اشراقی خویی ،دکتر اسماعیل حسن زاده ، دکتر اللهیار خلعتبری ، دکتر محمد تقی راشد محصل ،دکتر محمد سرور مولایی ، دکتر شهرام یوسفی پور 
مدیر اجرایی مهتاب جعفری
نشانی الکترونیکی www.historyislamiran.ir 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس