حالت نمایش: نمایش کنترل پنل؟ بيشينه 
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   زیست شناسی کاربردی  راهنمای اشتراک
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 راهنمای اشتراک کمينه
 

  راهنمای اشتراک مجله 

 برگ درخواست اشتراک

لطفا نام این سازمان / اینجانب ..................را در فهرست مشترکین دوفصلنامه مجله علوم پایه ثبت و از شماره ........سال......تا شماره .....سال .....به تعداد.....
نسخه مجله به آدرس زیر ارسال فرمایید.

آدرس و شماره تلفن مشترک :


ضمنا فیش بانکی مربوط به حق اشتراک مجلات درخواستی به حساب شماره 2177129004003 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه الزهرا(  س) ( رابط در آمد اختصاصی حوزه معاونت پژوهشی واریز و به پیوست ارسال شود ." 
 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس