حالت نمایش: نمایش کنترل پنل؟ بيشينه 
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   زیست شناسی کاربردی  کارشناس مجله
   
 کارشناس مجله کمينه
 

 كارشناس مجله زیست شناسی کاربردی 
نام و نام خانوادگی : شهربانو برجیان تلفن مستقیم : 85692205 
مقطع تحصیلی : لیسانس تلفن داخلی : 2205
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی نمابر :  
 

آدرس پست الکترونیکی :                    oolomepaieh@gmail.com    

poolome@yahoo.com

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس