حالت نمایش: نمایش کنترل پنل؟ بيشينه 
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات  تحقیقات علوم قرآن و حدیث  کارشناس مجله
   
 کارشناس مجله کمينه
 

 كارشناس مجله تحقیقات علوم قران و حدیث
نام و نام خانوادگی : مهر نوش فروتن تلفن مستقیم : 88058908
مقطع تحصیلی : كارشناسی ارشد تلفن داخلی : 2201
رشته تحصیلی : پژوهش علوم اجتماعی نمابر : 88058908
  آدرس پست الکترونیکی :                        quranhadith@alzahra.ac.ir   

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس