معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   جلوه هنر  راهنمای تدوین و ارسال مقالات
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 راهنمای تدوین و ارسال مقالات
 

راهنمای تدوين مقاله


نحوه پذيرش مقاله:

مقاله‌‌هاي تحقيقاتي كه حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان بوده و و از ارزش علمي برخوردار باشد براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهند شد.
- مقاله‌هاي ارسالي قبلاَ در مجله ديگري چاپ نشده باشند و يا همزمان به مجله ديگري ارسال نگردند.
- مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسنده است.
- هيأت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.
- مقاله‌هاي ارسال شده بازگردانده نخواهند شد.
- چاپ مقاله‌هاي و تقدم و تأخر آن‌ها مشروط بر بررسي و تأييد هيأت تحريريه مجله است.
 

ضوابط تنظيم مقالات
مقاله‌ها بايد به ترتيب داراي بخش‌هاي زير باشند:
- صفحه اول شامل عنوان كامل مقاله، نام و نام‌خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، رتبه علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوطه و نشاني الكترونيكي.
چنانچه مقاله حاصل طرح پژوهشي يا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما نيز درج گردد.


تبصره : نام نويسنده يا نويسندگان به جز صفحه عنوان، در صفحات بعدي و متن مقاله درج نشود.
- چكيده فارسي حدود 200 كلمه شامل بيان مسأله، هدف، چگونگي پژوهش، موضوع مقاله، مهم‌ترين يافته‌ها و نتيجه وكليد واژه‌ها شامل 4 تا 6 كلمه
- چكيده انگليسي همراه با عنوان مرتبه علمي نويسنده يا نويسندگان، گروه تخصصي و وازگان كليدي تحقيق
- مقدمه شامل طرح موضوع، اهداف تحقيق و معرفي كلي مقاله
- متن مقاله شامل مباني نظري، مطالعات و بررسي‌ها، بحث و بررسي؛ فرضيات تحقيق و ارائه تحليل‌هاي مناسب با موضوع
- ارائه يافته‌ها و نتيجه‌گيري
- فهرست منابع و مآخذ
- پي‌نوشت‌هاي شماره‌گذاري شده شامل معادل‌هاي انگليسي و توضيحات ضروري درباره اصطلاحات و مطالب مقالة در انتهاي متن و قبل از فهرست منابع


شيوه درج منابع
- فهرست منابع و مآخذ به ترتيب حروف الفبا و برحسب نام خانوادگي نويسنده درج شود.
- در متن مقاله به پيوست شامل : نام‌خانوادگي نويسنده (سال انتشار)، شماره صفحه
- در پايان مقاله به صورت زير تنظيم شود:
- كتاب : نام‌خانوادگي، نام، (سال انتشار)، عنوان كتاب، نام مترجم، نام ناشر، محل انتشار
- مقاله : نام خانوداگي، نام (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله، نام ناشر، محل انتشار، شماره صفحات مقاله.
- عكس‌ها، تصاوير، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد ضروري، با كيفيت مناسب 300 dpI و فرمت Tif يا JPC و با اشاره به منبع مورد استفاده و ترتيبي كه در مقاله به آنها اشاره شده است تهيه شود.
- مقاله حداكثر در 20 صفحه به صورت تايپ شده در محيط word 2003 و در چهار نسخه به انضمام CD و نامه درخواست بررسي و چاپ مقاله خطاب به سردبير ارسال شود.
راهنمای تماس با نشريه

نشانی:

تهران، ونك، ده ونك ، دانشگاه الزهرا (س)، معاونت پژوهشي ، كدپستي : 1993891176

تلفن:    ( داخلي 2232)      85692232        
 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس