معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات   جلوه هنر  راهنمای اشتراک
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 راهنمای اشتراک
 

باسمه تعالی


خواننده گرامي
در صورت تمايل به مطالعه مداوم دو فصلنامه علمی ترویجی جلوه هنر فرم زير را تكميل وبه نشاني دفتر مجله واقع در      تهران- خيابان ونك- دانشگاه الزهراء (س)- ساختمان مرکزی- معاونت پژوهشي- دفتر مجله جلوه هنر ارسال فرماييد.

 مبلغ اشتراك سالانه /8000 ريال
تك شماره /5000 ريال

برگ درخواست اشتراك

لطفاًنام اين سازمان/ اينجانب ................................................. را در فهرست مشتركين «دو فصلنامه علمی ترویجی »    ثبت و به آدرس زير ارسال فرماييد.
آدرس و شماره تلفن مشترك :

............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

 

ضمنا فیش بانکی مربوط به حق اشتراک مجلات درخواستی به حساب شماره 2177129004003 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه الزهراء به نام رابط درامد اختصاصی حوزه معاونت پژوهشی کد 221 واریز و به پیوست به نشاني دفتر مجله واقع در      تهران- خيابان ونك- دانشگاه الزهراء (س)- ساختمان مرکزی- معاونت پژوهشي- دفتر مجله جلوه هنر ارسال فرماييد.
 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس