معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 20 آذر 1397
  مجلات   زیست شناسی کاربردی
   
 زیست شناسی کابردی
 

دو فصلنامه زیست شناسی کاربردی مجله تخصصی گروه زیست شناسی کاربردی است که به موجب نامه شماره   52474/11/3/89 مورخ 8/9/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعطای اعتبار علمی - پژوهشی موافقت گردیده و این مجله از سوی معاونت پژوهشی این دانشگاه به چاپ می رسد.

دو فصلنامه علوم زیستی
                            
                               صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(با همکاری انجمن زیست شناسی ایران)
                               مدیر مسئول:دکتر شایسته سپهر    سردبیر:دکترروحا کسری کرمانشاهی    
                               محل انتشار: تهران

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس