معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  مجلات  تحقیقات علوم قرآن و حدیث
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 تحقیقات علوم قران و حدیث
 

 به موجب نامه شماره   45848/11/3/89مورخ 22/8/1389 کمیسیون نشریات علمی کشور با تمدید اعتبار علمی نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث تا آبان ماه 91 موافقت نمود.
دو فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث(دو فصلنامه علمی - پژوهشی)

                             صاحب امتیاز:دانشگاه الزهرا
                             مدیر مسئول:دکتر پروین بهارزاده
                             سردبیر:دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی
                             محل انتشار: تهران

 
 پیوند های مرتبط
 
 
 پیوند های مهم
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس