معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  کتابخانه  فهرست پایگاهها و مجلات الکترونیکی
   
ماوس را بر روی این متن آورده، سپس بر روی مداد ظاهر شده کلیک نمایید.
 
 فهرست پایگاهها و مجلات الکترونیکی
 

 فهرست پايگاهها و مجلات الكترونيكي موجود در پايگاههاي Online دانشگاه الزهرا(س) در سال 2008 
  (تمام متن و خلاصه مقاله)

 

 
عنوان پایگاه
موضوع
آدرس پایگاه
Rsc
شیمی
http://library.ut.ac.ir
proquest
کلیه علوم
www.umi.com/pqdauto
ScienceDirect
كليه علوم
www.sciencedirect.com
scopus
كليه علوم
www.scopus.com
ISI
خلاصه مقالات كليه رشته ها
Isiknowledge.com
ACS
شيمي و مهندسي شيمي
www.daneshyar.org
Taylor&Francis 
علو م انسانی و علوم اجتماعی وکلیه علوم
www.informaworld.com
AIP
فيزيك
www.daneshyar.org
APS
فيزيك
www.daneshyar.org
Wiley  Blackwell
 کلیه علوم
www.interscience.wiley.com
EBSCO
کلیه علوم
www.daneshyar.org
MathSci
خلاصه مقالات رياضي
www.ams.org/mathscinet
IEEE
فنی ومهندسی
  
Sprinher
 
کلیه علوم
www.springerlink.com
 
Reaxys
شیمی
www.Reaxys.com
Sage
 
 
علوم انسانی
www.daneshyar.org

 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس