معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  همکاری های علمی بین المللی  فرصت مطالعاتی  مراحل اجرایی
   
خداوند متعال می فرماید " اخلاص سرّیست از اسرار من. آن را در قلب بندگانی که دوستشان می دارم، به امانت گذاشته ام."
 مراحل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی کمينه
 

 

نمودار روند انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا
1 تقاضای فرد به همراه پذیرش از دانشگاه مربوطه و تکمیل فرم ج
2 تأیید شورای گروه و دانشکده به همراه آخرین فرم ارتقاء و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه
3 دریافت ، بررسی و تکمیل پرونده فرصت مطالعاتی و طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
4 تکمیل و ارسال فرم الف ،  ب ، د و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه
5 ارسال مدارک برای معاون آموزشی دانشگاه جهت طرح در هیات ممیزه
6 طرح در جلسه هیات ممیزه و اعلام تأیید امتیازات فرصت مطالعاتی به معاونت پژوهشی
7 ارسال پرونده کامل به ریاست دانشگاه جهت تأیید ایشان
8 ارسال تأییدیه ریاست دانشگاه به فرد متقاضی
9 اعلام به حراست دانشگاه
10 اعلام تاریخ خروج از کشور از سوی متقاضی
11 اعلام تاریخ خروج از کشور  به معاونت اداری مالی دانشگاه و تقاضای اجرای مراحل اداری پرداخت ها و گرفتن تعهد محضری 
12 اعلام تاریخ خروج از کشور به معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
13 دریافت گزارشات 3 ماهه از طریق گروه و دانشکده و ارسال برای شورای پژوهشی دانشگاه
14 ارسال گزارش کامل فرصت مطالعاتی  به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
15 هماهنگی جهت برگزاری یک جلسه سخنرانی در دانشکده در ارتباط با موضوع فرصت مطالعاتی
16 اقدام جهت لغو تعهد رسمی بعد از اتمام تاریخ تعهد

  

 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس