معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  امور پژوهشی  شورای پژوهشی دانشگاه  وظایف شورای پژوهشی
   
دستورالعمل اجرايي آئين نامه استفاده از اعتبار پ‍ژوهشي ، Grant در دويست و نود و چهارمين جلسه شوراي پژوهشي دانشگاه مورخ 4/5/1389 به تصويب رسيده و از سال جاري لازم الاجرا مي باشد.
 وظایف شورای پژوهشی
 

شورای پژوهشی  كه با هدف تهيه و تدوين برنامه‌ها و آئين نامه‌هاي پژوهشي و بررسي و تصويب طرح‌هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شكل مي‌گيرد، مركب از معاون پژوهشي دانشگاه، مديران حوزة معاونت پژوهشي، معاونان و مديران پژوهشي دانشكده‌ها، رئيس  يا مدير پژوهشي پژوهشكده زنان، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و دو نفر از اعضاي هيأت علمي صاحب نظر دانشگاه است.

وظايف شورا :

پيشنهاد اهداف و خط مشي كلي پژوهشي دانشگاه؛ بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه؛ مشاركت با بخش‌‌هاي دولتي و خصوصي در اجراي طرح‌هاي پژوهشي؛ تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از دانشگاه؛ تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذي ربط؛ بررسي، تأييد و تصويب طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه؛ استفاده از نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني كشور؛ برنامه ريزي براي فرصت‌هاي مطالعاتي؛ ارزشيابي طرح‌هاي خاتمه يافته در دانشگاه .
 
 

 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس