معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س)
   ورود به سايت
سه شنبه، 02 بهمن 1397
  همکاری های علمی بین المللی  عضویت در سازمان های بین المللی  اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW)
   
خداوند متعال می فرماید " اخلاص سرّیست از اسرار من. آن را در قلب بندگانی که دوستشان می دارم، به امانت گذاشته ام."
 عضویت در اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW)
 

(Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW

اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام (FUIW) بعنوان يكي از نهادهاي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) نقش بسزايي در تعميق روابط كشورهاي اسلامي و ترويج همكاريهاي علمي پ‍وهشي بين دانشگاههاي كشورهاي عضو بر عهده دارد.اين مسأله به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي سازمان كنفرانس اسلامي نيزمد نظرقرارگرفته است. همكاري بين دانشگاههاي كشورهاي مختلف در سرزمين بزرگ اسلامي از طريق (FUIW) سامان دهي شده و با توجه به تنوع رشته هاي علمي هدايت و سازماندهي تخصصي مي گردد. دانشگاه الزهرا از سال 2000 به عضويت اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام در آمده است و با شركت فعال در مجامع عمومي اتحاديه و كنفرانس هاي آموزش عالي جهاني كه با حضور رييسان دانشگاههاي عضو و هيأت هاي همراه سالانه در كشورهاي مختلف برگزار ميگردد به عنوان يكي از دانشگاههاي مهم جهان اسلام در آموزش عالي زنان مسلمان مطرح است.

 
 پیوند های مهم
 
 
 پیوند های مرتبط
 
 
حق انتشار اطلاعات برای معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.
صفحه اصلی  |  درباره معاونت  |  امور پژوهشی  |  ارتباط با صنعت  |  همکاری های علمی بین المللی  |  چاپ و انتشارات  |   مجلات  |  کتابخانه  |  مرکز کارآفرینی   |  اطلاعات تماس